ΥΓΡΟΤ(Ρ)ΟΠΟ-ΠΟΙΩ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΟΥ

«Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αμα δε σωθεί εγώ θα φταίω.»
Ν. Καζαντζάκης, Ασκητική.

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011


Εκπαιδευτικό υλικό και θεματικός οδηγός για τους υγρότοπους της Κρήτης.
Μπορείτε να το κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο http://issuu.com/k.paragamian/docs/wetlands_of_crete

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009

Ετικέτα του νερού

Σχολείο:……………………………………………………..
Τοποθεσία:………………………………………………..
Ημερομηνία:……………………………………….………

pΗ…………………………………………………………….……….
Σκληρότητα (Ca/Mg)…………………….………
Νιτρικά (NO3- )………………………………………
Νιτρώδη(NO2-)……………………………………………
Αμμωνιακά(NH4+)………………………………………
Φωσφορικά(PO4-3)……………………………………
Θερμοκρασία νερού…………………………………
Θερμοκρασία αέρα……………………………………
Διαλυμένο οξυγόνο (D.O).………………

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009

1η Συνάντηση Περιφερειακού Δικτύου


Το ΚΠΕ Ιεράπετρας, στα πλαίσια της Δράσης 3 του υποέργου του ΤΔΕ/Υ του ΕΙΝ, που χρηματοδοτείται κατά 65% από την Ε.Ε και κατά 35% από Εθνικούς πόρους, οργανώνει στις 05 και 06 Δεκεμβρίου 2009 την πρώτη συνάντηση προγραμματισμού του Περιφερειακού Δικτύου «ΥΓΡΟΤ(Ρ)ΟΠΟΠΟΙΩ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΟΥ»
Απευθύνεται στα μέλη, στους συνεργαζόμενους φορείς του δικτύου, ενώ θα συμμετάσχουν και 40 εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των Νομών της Κρήτης. Όλα τα ονόματα των συμμετεχόντων αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες.
Η επιλογή των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στη συνάντηση έγινε με ευθύνη των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των νομών της Κρήτης και του ΚΠΕ Ιεράπετρας.
Το ΚΠΕ Ιεράπετρας, θα καλύψει, τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής, διατροφής και μεταφοράς στο πεδίο, των εισηγητών, των εκπαιδευτικών, των μελών Π.Ο των ΚΠΕ της Κρήτης και των μελών του δικτύου που ανήκουν σε ΜΚΟ και είναι συνεργάτες στο δίκτυο. Επίσης, θα καλύψει τις αμοιβές των εισηγητών, έτσι όπως αυτές σημειώνονται στους παρακάτω πίνακες.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Ιεράπετρας, από 05 έως και 06 Δεκεμβρίου 2009.