ΥΓΡΟΤ(Ρ)ΟΠΟ-ΠΟΙΩ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΟΥ

«Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αμα δε σωθεί εγώ θα φταίω.»
Ν. Καζαντζάκης, Ασκητική.

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009

Ετικέτα του νερού

Σχολείο:……………………………………………………..
Τοποθεσία:………………………………………………..
Ημερομηνία:……………………………………….………

pΗ…………………………………………………………….……….
Σκληρότητα (Ca/Mg)…………………….………
Νιτρικά (NO3- )………………………………………
Νιτρώδη(NO2-)……………………………………………
Αμμωνιακά(NH4+)………………………………………
Φωσφορικά(PO4-3)……………………………………
Θερμοκρασία νερού…………………………………
Θερμοκρασία αέρα……………………………………
Διαλυμένο οξυγόνο (D.O).………………